Domein XXV

Cookies en privacybeleid

Cookie- en privacybeleid – www.xxv.be

Website gemaakt door Domein Vins des Cinq.

Fotos : Domein Vins des Cinq, Romain Moonen, Pixabay.

Logo : Expansion.be

Intellectuele eigendom

Deze website is het wettelijke eigendom van Vino Mosa SRL. Indien u een deel van de inhoud van deze site wenst te gebruiken, in het bijzonder door gebruik te maken van afbeeldingen, hyperlinks, foto’s en teksten, gelieve vooraf contact op te nemen met Vino Mosa SRL.

Geen aansprakelijkheid

Het doel van deze website is het uitleggen en verbeteren van de toegang van het publiek tot informatie over onze wijn- en wijnbouwactiviteiten en alle andere activiteiten die daarmee verband houden. Deze informatie is niet noodzakelijkerwijs volledig, nauwkeurig of actueel; soms gaat het om externe sites waarover de diensten van de eigenaar geen controle hebben en waarvoor de eigenaar geen verantwoordelijkheid aanvaardt.

Als er inconsistenties of onnauwkeurigheden onder onze aandacht worden gebracht, zullen we onmiddellijk proberen de nodige verbeteringen aan te brengen. De informatie op deze site kan echter niet onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars of dienstverleners vallen.

De eigenaars zijn niet verantwoordelijk voor onderbrekingen als gevolg van technische problemen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van deze site of van externe sites waarnaar deze site verwijst.

Beeldrechten

Vinomosa Srl wil het recht op beeldvorming van iedereen nauwgezet respecteren. Indien een persoon zichzelf herkent op een foto die op deze website is gereproduceerd en de publicatie van deze foto weigert, kan hij een uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek indienen, per e-mail aan info[a]xxv.be, met vermelding van de pagina en de naam van de betreffende foto.

Bescherming van de privacy

Door deze site te bezoeken, verleent u het recht om de gegevens die door Vinomosa Srl worden verzameld, intern te gebruiken voor analyse en statistieken. Voor zover er persoonlijke gegevens worden verzameld en in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op toegang tot deze gegevens en het recht om ze te verbeteren of te verwijderen.

  • adres : Rue des Theysses, 8 – 4218 Couthuin België
  • email : info[a]xxv.be
  • BTW : BE 0682.545.349

Vino Mosa SRL zal dan alles in het werk stellen om zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren.

Nieuwsbrief en communicatie per e-mail

Uw gegevens die worden verzameld door middel van de nieuwsbrief of e-mail zijn voor ons noodzakelijk om u te kunnen inschrijven voor de activiteiten van Domein Vins des Cinq. Deze verwerking vindt plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Houd er echter rekening mee dat wij u in dat geval, of als u weigert uw gegevens met ons te delen, mogelijk niet optimaal van dienst kunnen zijn. Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken en gedurende ten minste twee jaar. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6.1 f) van de GDPR.

Domein Vins des Cinq (Vino Mosa SRL) zal verantwoordelijk zijn voor de verwerking. Als u vragen of verzoeken hebt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info[a]xxv.be.

Gelieve er rekening mee te houden dat :
– U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw gegevens te wijzigen, te wissen, te beperken of te verhinderen of om hun overdraagbaarheid aan te vragen.
– U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

Scroll naar boven